dimecres, 9 de febrer de 2011

OBJECTIUS DEL TALLER de CUINA

Objectius del taller 


  • Formar-se, adquirir més recursos i destreses. Fet i fet, ser cada cop més autònom i competent.
  • Ser educat en la coeducació. Tant un home com una dona tenen el mateix dret a cuinar, a fer coses bàsiques, a ser autosuficients.

  • Saber seqüenciar un procés i explicar, tant oralment com per escrit, els passos  per  a fer-lo.
  •  Desenvolupar una competència lingüística adequada. Escriure de forma lògica i ordenada. 
  •  Ser responsable i partícip de la pròpia alimentació... 
  • Adquirir hàbits d’higiene en la manipulació i consum d’aliments.
  • Cooperar en la neteja del lloc de treball i del material utilitzat.
  • Identificar i interpretar  aspectes curriculars (matemàtiques, llenguatge , experimentals, socials....) a través de les diferents activitats que es proposin al taller.
  •  Etc...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada